Ring Andrew på Tlf.820 99 321 #623 Hva betyr det at Månen er Villfarende Send Andrew ditt spørsmål.
- og hvordan bruke den?
Bygget på orginalteksten til Al H. Morrison (1916-1995)

 Oversatt og videreutviklet av Andrew Bevan, © 1985-2009.

Return

- Vanlig Måne -

- Crazy Moon -

  Selvportrett: Andrew Bevan   

-Enkelte ganger blir ting bare helt annerledes enn det du har tenkt deg...

.

Nøkkelord: Dette er en tid når månen er retningløs, uten fremtid, uten mål og mening, fristilt, på ferie, på avveier, upålitelig, annerledes og gjør unntak fra regel og rutine

.

Hva er en 'villfarende' Måne: Hver andre eller tredje dag det oppstår en tidsintervall som er best brukt på subjektive, åndelig og ikke-materielle aktiviteter som bønn, meditasjon, yoga og psykoterapi. Eller passiv opplevelser som søvn eller meditasjon. Denne perioden vil noen ganger kun vare et par sekunder, eller den kan vare opptil tre døgn i en strekk. Den begynner når månen fullfører sitt siste store aspekt til de andre planetene før den forlater et av dyrekretsens tegnet og går inn det neste. Perioden avsluttes når månen forflytter seg inn i neste tegnet.

Når Månen beveger seg gjennom et tegn i dyrekretsen vil den som regel danne en viktig vinkel, kalt for et aspekt, med et eller flere planeter mens den beveger seg gjennom dette tegnet. Dette er som de gjøremål og oppgaver som Månen har på arbeidslisten sin og må betjene og utføre mens den beveger seg gjennom dette tegnet. Når månen har fullført det siste aspekt sitt før den forlater tegnet, da er alle arbeidsoppgavene gjort og månen har fri. Den er retningsløs, og uten mål og mening inntil den har forlatt det tegnet og har flyttet seg inn i det neste. På engelsk kalles denne perioden for ’Void of course Moon’. På norsk kan det best kalles for en passiv eller villfarende Måne, da Månen flytter seg gjennom et tomrom og har en pause fra rutiner. Du kan kalle det en tulle-periode, eller ferie og avvik fra det normale liv.  

Kalender: 'Villfarende' Måne 
Oktober 2009 November 2009
Fra dato Tid Til neste tegn

Dato

Tid
3 05:30 Væren 3 11:44
5 07:47 Tyren 5 18:34
7 19:20 Tvillingene 7 23:48
10 03:36 Krepsen 10 03:49
12 03:38 Løven 12 07:04
13 23:22 Jomfruen 14 09:46
16 12:19 Vekten 16 12:31
18 07:34 Skorpionen 18 16:34
20 20:58 Skytten 20 22:50
23 08:40 Steibukken 23 08:40
25 19:16 Vannmannen 25 20:09
28 08:23 Fiskene 28 09:46
30 05:57 Væren 30 18:58
Fra dato Tid Til neste tegn

Dato

Tid
1 14:31 Tyren 2 01:46
3 19:06 Tvillingene 4 05:45
6 04:48 Krepsen 6 08:44
7 23:27 Løven 8 11:24
10 03:44 Jomfruen 10 14:31
12 08:14 Vekten 12 18:23
14 12:11 Skorpionen 14 23:25
16 20:15 Skytten 17 06:23
19 03:48 Steibukken 19 16:02
22 04:05 Vannmannen 22 04:12
24 04:37 Fiskene 24 17:09
26 15:18 Væren 27 04:12
29 00:34 Tyren 29 11:35

 

Det er litt som å kjøre gjennom en tunnel: Når du kjører inn i tunnelen kan radioforbindelsen bli borte, mobiltelefonen detter ut og du blir avskåret fra i verdenen for øvrig. Du er i en tilstand av å fare i din egen verden og din egen virkelighet. Du er utenfor rekkevidde. Regel og rutine følger ikke alminnelige lover. Du er ikke av den samme verden som alle andre. Når du kommer ut av tunnelen vender du tilbake til verdenen og hverdagen. Det er som en ny start og hvor en nye forhold inntar bevisstheten. 

.

- 'Villfarende' Måne -

Slik ser ofte en astrologs arbeidsdag ut.

Fig. 1: Månen som løper gjennom et tegn og har fri og ingen gyldige gjøremål i slutten av tegnet og før den går inn i neste.

.
En endring i dømmekraft: Beslutninger som blir tatt innenfor de ’villfarende’ tidsperiodene er ofte upålitelige og viser seg senere å være urealistiske. Aktiviteter sporer av i uventede retninger, med tjuvstart, feil og mangler. Det oppstår ofte behovet for improvisere løsninger. Forretningsaktiviteter klarer ikke å skape profitt eller støter på uventede hindringer. Prosjekter som starter opp mangler fremtid. Dersom du kjøper en gjenstand vil den ofte kjøpe ’katten i sekken’ og oppdage at den ikke innfri forventningene eller bli brukt som tiltenkt. På en annen side, om du skulle oppdage at noe var mistet eller forlagt, er det som regel kun kommet på avveier og gjenstanden vil dukke opp igjen. Den skal ingen steder.

Menneskelig dømmekraft er mer feilbarlig enn vanlig mens månen er villfarende. Tro ikke alt du hører. Rykter fører ikke sannhet. Det er ingenting du kan ’gjøre’ så lenge månen er villfarende. Ingenting vil skje. Månen har fri og driver side veis. Det er ingen grunn til å være fylt av frykt og engstelse. Unntakstilstanden blir avblåst og noe nytt trer inn på banen og endrer forutsetningene.

Rutinearbeid lar seg utføre med letthet, men arbeidet vil ofte kreve en justering senere. Defekter eller mangler kommer for en dag. Affærer og gjøremål tar plutselig en uventet retning. Forsinkelse og frustrasjon er typiske opplevelser mens Månen svever retningsløs i slutten av et tegn og er uten mål og mening. ”Jeg reiste 1 ½ time for å komme på en visning av en leilighet mens månen var villfarende. Huseieren sa han ikke skulle leie den ut før jeg hadde fått se på den, men da jeg kom frem hadde han ikke holdt ord og leiligheten var gått. Da var det 1 1/2 time reise hjem igjen.” – Andrew Bevan

- Som å forlate sivilisasjonen, atmosfæren eller kjøre gjennom en tunnel.

Overlatt til deg selv, og du vet aldri hva som venter deg på den andre siden.

Når en bil kjører gjennom en tunnel blir personene i den overlatt til seg selv og mister kontakt med omverdenen.

Dette kan du gjøre: For ikke alt er ille. Det er bra for ’brainstorming’ prosesser hvor ordet kan løpe fritt og alt som kommer opp er en ressurs og blir tatt i betraktning. Det er gunstig for jazz sesjoner hvor musikeren skal improvisere, variere og bryte med det opprinnelige musikkstykket. Det er en fin tid for komikk og komedie. Det kan også være den rette tiden å levere formelle søknader dersom din søknad avhenger av et unntak av reglene, men da skal du fortsatt ha flaks. Du farer i fremmed villmark.

Nevrotiske tendenser og dårlige vaner er mer mottagelig til endringer. Som om den villfarende månen representerte en endret bevissthetstilstand; Eksperimenter innen ESP viser merkelige resultater.

Det er en god tid til å ta seg fri og leke med barna, lytte til musikk eller stikke i svømmehallen. Ser man bort fra alle avvikene kan også være en god tid for en fest – for anledningen opptrer uhøytidelig og gjestene er allerede i lattermilde og festhumør før festen begynner. Husk at ballen spretter i uventede retninger. Når månen er retningsløs i slutten av et tegn forflytter affærer seg utenfor normalen.

.
Historiske begivenheter som finner sted innenfor disse tidslommene har en uforutsigbar og særegen innvirkning på vår kulturelle evolusjon. Det er som å ta lokket av Pandora’s eske for å se hva som slipper ut. De første 24 vellykkede oppskytninger av raketter ut i verdensrommet (ut i det store intet) ble alle utført mens månen villfarende og beveget seg forbi ’regel og rutine’. Dette åpnet en helt ny og ukjent tidsalder hvor gamle ideer og virkelighetsoppfatninger stadig blir korrigert og motbevist .

Under alle de amerikanske presidentvalgene mellom 1900 til 1972, var det alltid en av de to store partikandidatene nominert mens månen var i vakuum og ingenmannsland. Alle de kandidater som ble nominerte mens månen var retningsløs tapte. Deres kandidatur hadde ingen fremtid. Debbi Kempton-Smith forteller at både Jimmy Carter i 1980, Al Gore i 2000 og John Kerry ble nominert mens månen var ’villfarende’.

..

- Vær forberedt på en alternativ rute!

Enkelte bransjer gjør det fortsatt bra.

Når Månen er 'villfarende' er det typisk at ting ikke går helt etter planen, men alle alternative bransjer har mer trafikk enn til vanlig.

.
Blant rusk og skrot: Det kan være en gøyal tid å dra på loppemarked når månen er ’villfarende’, for dette faller under kategori ’Pandora’s Eske’. Du vet aldri hva du finner og det meste er til gi-bort pris. Det er fortsatt mulig å gjøre et kupp ved at noen andre nærmest gir noe bort. På et loppemarked gjelder merkelige regler om behov og etterspørsel, og du kan prute på prisen. Det er større sannsynlighet for at noe er priset feil eller ikke representerer gjenstandens virkelige verdi nå månen er ’villfarende’.
Kun observasjon vil demonstrere hvordan den villfarende Måne slår ut i ditt daglige liv. Den vitenskapelige måte å tilnære seg dette spørsmålet på er ved å sjekke det ut. Lag ditt eget eksperiment. En bankfunksjonær skal ha gjort praksis av å be lånsøkere kommer tilbake med mer informasjon når søknadskonsultasjonen fant sted mens månen befant seg i disse uregelmessige og regelløse periodene. Kundestatistikken hans skal ha vært meget god.

Det skal mye mer til for å komme frem til og velge en god og heldig tid for å handle og ta materielle avgjørelser, men ved å hoppe over den ’villfarende’ måne er det kun å spare seg for unødvendige vanskeligheter. Du slippe å stake deg gjennom det ’tomme rommet’. Legg forretninger til side når månen fullfører sitt siste aspekt. Ta deg fri og gi sjelen din næring inntil Månen går inn i det neste tegnet. Deretter er det bare å sette i gang igjen og tilbake til business!

.

Var Månen på avveier da du ble født??

Kjenner du noen sånne? Sjekk ut når de er født!!

Personer som er født med en 'villfarende' måne har en tendens til å være et kapittel for seg selv...

Er du født under en villfarende Måne?

De som er født i en periode mens månen er villfarende, fristilt og retningsløs i slutten av et tegn, er som mennesker av en annen verden. De kommer simpelthen fra en annen planet enn alle andre. De vil ofte ha et annerledes følelsesliv eller reaksjonsmønster enn folk flest. Deres liv følger ofte andre rytmer, andre regler og andre prioriteringer. De har en særegen humoristisk sans som baserer seg på en sterk assosiasjonsevne som andre har vanskelig for å følge. Ikke overraskende har de noen ganger vanskeligheter med å føle seg hjemme i verdenen, og kan oppleve at deres egen fødsel og inkarnasjon baserer seg i en feillanding, eller tilfeldig omdirigering av planer, i forbindelse med sjelens større reise mot et høyere mål.

 

Return