Om å få tolket ditt fødselsdiagram
 

Du kan nå bestille og motta en tolkning av ditt fødselsdiagram fra Astrolog Andrew Bevan, som tilbyr deg hjelp til å forstå deg selv, din livssituasjon og fremtidsmuligheter. Dette kan utgjøre et stort og viktig skritt i retning av personlig vekst. Og ikke minst få trukket sammen de forskjellige trådene i ditt liv. Du får raskt kartlagt dine potensialer, og astrologens innblikk og perspektiver kan gi deg nettopp de innspill du leter etter. Kanskje er du ved et korsvei i livet og trenger svar.  Så snart vi har forstått hvorfor noe skjer i ditt liv, kan jeg hjelpe deg å utvikle en strategi som bringer deg nærmere dine mål. Astrologi kan fortelle noe om hva du søker gjennom en partner og hvordan få det beste ut av dette. Du kan ha spørsmål om jobb, kjærlighet, familie, eller mer sammensatte spørsmål - og om fremtid. 

Velg mellom en full tolkning kr.2400,-, en full konsultasjonstime kr.1200,- (populært), eller en kortere, oppfølgende service-samtale (30min) kr.700,-. Du kan også få hjelp på epost (timesats), eller ringe en av astrologens teletorgtjenester for hans omgående råd.  Alle konsultasjoner utenfor teletorgtjenestene forskuddsbetales konto 1603.14.53260 før arbeidet tiltar. Teletorgtjenestene er til for din beleilighet. En bestilt konsultasjonstime gir best kontroll vedrørende innhold og kostnad.

  
Viktige opplysninger:
Når og hvor er du født: Dato, år, klokkeslett og sted
 
 .Andre opplysninger du kan tenke gjennom; (Viktig tillegg ved ukjent/usikker fødselstid.)

- Fødselsdato til mor og far (evt. frafall), evt. søsken
- Sivil stand, fødselsdato på evt. partner (evt. partnere)
- Når ble dere gift/ evt. skilt, eller når omtrent traff dere hverandre?
- Fødselsdato til dine barn, samt deres kjønn. 
- Hva arbeider du med til daglig?
- Er det spesielle omstendigheter astrologen bør vite om?
- Er det noe du spesielt ønsker å få belyst i forbindelse med en tolkning?
- Hvordan kan astrologen hjelpe deg på best mulig måte?
.
Dersom du ønsker astrologen skal holde kurs og/eller tolkninger i ditt distrikt, send en epost og gi beskjed om hvor du bor, eventuelt hvor mange personer dere er.
 
andrew.bevan@astronor.com 
Tlf. 66791140 Mobil: 41273646

- Return -