Våre søken etter gode og interessante

samarbeidspartnere                                                                                                                   - Andrew Bevan, 2011

 

“Imagination is more important than knowledge.”   

Sitatet er hentet fra hjemmesiden til CERN, European Organization for Nuclear Research, uttalt av selveste Albert Einstein, og benyttet for å fortelle at kunnskap er både begrenset og lett tilgjengelig i det moderne samfunn, men at det er de kreative og innovative tenkere som holder nøkkelen til fremtiden. (1)

Vismenn, før og nå

Astrologi er et kulturelt, filosofisk og sosialvitenskaplig fag, en forening av religion og vitenskap, som studerer sykliske bevegelser, forholdet og sammenhengen mellom mennesker og naturen. Kultur og kunnskapsdepartementet anerkjenner faget som en kulturell hjørnestein i samfunnet, som utgjør en vesentlig del av vår vitenskapshistorie og immaterielle kulturarv (2). Likevel har det vært vanskelig å få støtte til å videreformidle denne kunnskap i samfunnet og verne omkring de etiske og faglige verdier som burde medføre. Derfor har kommersielle krefter fått herske nokså uhemmet på bekostning av enkelt- menneskets søken etter å finne en høyere mening og orden i tilværelsen. På bekostning av faglig seriøsitet.

Global Orientering

Når norsk næringsliv ønsker å utvide sine handelsforbindelser mot Østen, er det hensiktsmessig med forståelse og respekt for Østens sterke kulturelle tradisjoner for å få innpass i fremtidens markeder. Gjerne ved deltagelse. Det er en selvmotsigelse at det offentlige Norge skal ta imot Dalai Lama som hedersgjest, men på en annen hånd vende tommelen ned for hans personlige astrolog, filosofi og trosbekjennelse. Mange Nordmenn reiser til India, tar seg tid til å oppsøke en ’Palm Leaf’ astrolog, og mange finner dette å være en rik og merkverdig opplevelse.

I India ble astrologien senest i februar 2011 definert som vitenskap av Høyesterett i Bopal. (3)

Kultur og vitenskap

De siste år har astrologi vært gjenopptatt ved Universitetet i Wales hvor det undervises i ’Kulturell astronomi og astrologi’ fra et historisk, arkeologisk og antropologisk perspektiv. - We study the many ways in which human beings have used the Sky as a theatrical backdrop to tell stories and create meaning. - Dr. Nicholas Campion, Director of the Sophia Centre for the Study of Cosmology in Culture. (4)

Hvorfor?

Min mening er at Norge bør være representert ved denne kulturelle og filosofiske oppblomstringen. Deltagelse i et slikt program vil være relasjonsbyggende, interesseskapende og tjene som et innovativt samtale emne i mange sammenhenger. Dette er det en gevinst Norsk næringsliv kan tjene på. Kulturell mangfold, internasjonal kulturarv – kunnskap, kreativitet og innovasjon. Det er et opphav til nye ideer. 

De Olympiske leker bygger på tradisjoner av samme opphav. Tenk Nytt, Tenk Kultur, Tenk Alternativt!

 

Andrew Bevan, QHP, DMS Astrol., Husejordet 81, N-1386 Asker.   Tlf 66791141, Mobil 41273646.   Website: www.astronor.com

Back