Når du trenger
Å snakke med noen
Perspektiver
På Samfunn og Politikk
Andrew anslo Brundtland ikke ville stå perioden ut. Da hun gikk av som statsminister forutsa han at Bondevik ville ta over etter Jagland ved første valg.
 

Fortsett  Bli med på en liten omvisning!

Som 'Vitenskapens Mor' har stjernehimmelens geometri og himmellegemenes bevegelser inspirert kunstnere,
filosofer og større 'tenkere' gjennom alle tider. Faktisk utgjør astrologi selve 'ryggraden' som vår sivilisasjon er
bygd på. For å forstå Menneskets 'natur' bør vi derfor først vende oss til Naturen, som det har 'sprunget' ut av.
Meny 1, 2, 3 / Stjernetegn Presse & prognose / Kjendis Børs og finans / Facebook Ditt fødselsdiagram
Kunnskapssenteret / Artikler Prosjekt og radio/ Age Point Næringsliv / Xerxes.no Øyeblikkelig hjelp
.

Astrologi er å 'lytte' til hva som skjer i omgivelsene dine. Tlf. 815 68 108 - kode 623

Enkel løsning fra din telefon. Tlf. 820 99 321 #623 - kr.26,- pr./min.
Email: andrew.bevan@astronor.com Tlf: 66791140 / Mobil: 41273646