Våre søken etter gode og interessante

samarbeidspartnere                                                                                           - (c) Andrew Bevan, 2011-2024

 

“Imagination is more important than knowledge.”   

Sitatet er hentet fra hjemmesiden til CERN, European Organization for Nuclear Research, uttalt av selveste Albert Einstein, og benyttet for å fortelle at kunnskap er både begrenset og lett tilgjengelig i det moderne samfunn, men at det er de kreative og innovative tenkere som holder nøkkelen til fremtiden. (1)

Vismenn, før og nå

Astrologi er et kulturelt, filosofisk og sosialvitenskaplig fag; en forening av religion og vitenskap, som studerer sykliske bevegelser, forholdet og sammenhengen mellom mennesker og natur. Kultur og kunnskapsdepartementet anerkjenner faget som en kulturell hjørnestein i samfunnet, som utgjør en vesentlig del av vår vitenskapshistorie og immaterielle kulturarv (2). Likevel har det vært vanskelig å få støtte til å videreformidle denne kunnskap i samfunnet og verne omkring de etiske og faglige verdier som burde medføre. Derfor har kommersielle krefter fått herske nokså uhemmet på bekostning av enkelt-menneskets søken etter å finne en høyere mening og orden i tilværelsen. På bekostning av faglig seriøsitet.

Global Orientering

Når norsk næringsliv ønsker å utvide sine handelsforbindelser mot Østen, er det hensiktsmessig med forståelse og respekt for Østens sterke kulturelle tradisjoner for å få innpass i fremtidens markeder. Gjerne ved deltagelse. Det er en selvmotsigelse at det offentlige Norge skal f.eks. ta imot Dalai Lama som hedersgjest, men samtidig vende tommelen ned for hans personlige astrologi, filosofi og trosbekjennelse. Mange Nordmenn som reiser til India, tar seg tid til å oppsøke en ’Palm Leaf’ astrolog, og finner dette å være en rik og merkverdig opplevelse. Det finnes mye mellom himmel og jord.

I februar 2011 i India ble faget astrologi definert som vitenskap av Høyesterett i Bopal. (3)

I følge den britiske astrologen Charles E.O. Carter (1887-1968) hevder ikke astrologi å være en eksakt vitenskap, men en praktisk vitenskap, fordi den studerer visse predisposisjoner og tendenser i naturen, og hvordan vi skal kunne anvende slik informasjon i våre personlige og sosiale liv. Carl G. Jung (1875-1961), en av grunnleggerne innen moderne psykologi, var en stor tilhenger av faget. "-Tydeligvis har Astrologi mye å tilby psykologi, men hva sistnevnte har å tilby sin eldre søster er mindre opplagt."

Kultur og vitenskap

Siden 2008 har astrologi vært gjenopptatt som fag ved Universitetet i Wales. Her undervises det i ’Kulturell astronomi og astrologi’ fra et historisk, arkeologisk og antropologisk perspektiv. - We study the many ways in which human beings have used the Sky as a theatrical backdrop to tell stories and create meaning. - Dr. Nicholas Campion, Director of the Sophia Centre for the Study of Cosmology in Culture. (4)

Hvorfor?

Min personlige oppfatning er at Norge bør være representert ved denne kulturelle og filosofiske oppblomstringen. Deltagelse ved et slikt program vil være relasjonsbyggende, interesseskapende, og tjene som et innovativt samtaleemne i mange sammenheng. Dette er en gevinst Norsk næringsliv kan tjene på. Kulturell mangfold, internasjonal kulturarv. Kunnskap, kreativitet og innovasjon - et opphav til nye ideer. 

De Olympiske leker bygger på tradisjoner av samme opphav. Tenk derfor både Gammelt; Tenk Nytt og utenfor boksen. Astrologi er overalt i samfunnet, og fremdeles full av uutforskede realiseringsmuligheter!

 

Andrew Bevan, QHP, DMS Astrol., Vegsundhaugen 28, N-6020 Ålesund.   Mobil 41273646.   Website: www.astronor.com

Back