Astrolog Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol.
Astrologer mener at man ut i fra himmellegemenes posisjoner kan fortelle noe om mennesket
og om fenomener som inntreffer på jorden.
.
Få tolket ditt personlige fødselsdiagram
Belys dine spørsmål,  livssituasjon og muligheter

.

 

.

Brev - 22.03.1992 VG - 21.02.1997 P4 - 05.12.2003 VG-nett, 03.12.2005
Varslet Olav V's sykdom Forutså Bondevik regjeringen Varslet Tsunami-skjelvet Om den nye prinsen
To måneder før Kong Olav V ble syk sendte Bevan et personlig brev til Kronprins Harald med konstruktive råd. Så tidlig som i 1989 så Bevan at Bondevik kom til å bli statsminister. Da Gro meldte sin avskjed i 1996 var beskjeden klar! Jordskjelvet ble varslet på P4 ett år i forveien. Her har du mulighet til å beskue noen av de tekniske detaljene. Link til horoskopene til de kongelige!
.
Meny 1, 2, 3 / Stjernetegn Presse & prognose / Kjendis Børs og finans / Facebook Ditt fødselsdiagram
Kunnskapssenteret / Artikler Projekt & Radio/ Age Point Næringsliv / Xerxes.no Øyeblikkelig hjelp

Noen gang ønsket at du kunne se ting ovenfra? Tlf. 815 68 108 - kode 623

Enkel løsning fra din telefon. Tlf. 820 99 321 #623 - kr.26,- pr./min.
Email: andrew.bevan@astronor.com Tlf: 66791140 / Mobil: 41273646